Login my.ek-hosting.nl

Over ons » Privacy Policy

Data Retention Policy

Op verzoek worden alle bij ons bekende gegevens verwijderd mits benodigd om lopende diensten uit te kunnen voeren.

Alle bij ons bekende gegevens worden verwijderd wanneer:

 • Je account 12 maanden de status heeft van inactive of gesloten
 • In 12 maanden geen factuur is verstuurd
 • Er geen betaling in 12 maanden heeft plaats gevonden

Data verstrekking

Wij verstrekken op verzoek een data uitdraai van alle gegevens die van een klant account zijn opgeslagen in ons systeem. Dit verstrekken wij in een .csv bestand.

Dit .csv bestand wordt op verzoek verstrekt alleen aan de eigenaar, derhalve vragen wij om een adequate identificatie om misbruik te voorkomen. Elk gegeneerd CVS bestand wordt versleuteld verstuurd en niet opgeslagen of aan derden verstrekt.

Aanvragen kan per e-mail, via [email protected] waarna wij de benodigde identificatie vragen.

Domeinnaam privacy

EK-Hosting zal nooit klantgegevens die aan ons worden toevertrouwt delen, verkopen of gebruiken voor spamdoeleinden. Voor domeinnaam registratie dient EK-Hosting wel aan een aantal eisen te voldoen die zijn opgelegd door o.a. de SIDN waar wij moeten zorgen voor accurate persoonsgegevens die gekoppeld worden aan de domeinnaam. Wij hebben geen controle wat de domeinnaam register met deze gegevens doet.

Wanneer u er geen prijs op stelt dat uw gegevens worden gedeeld met een derde partij is het mogelijk om zonder meerprijs onze gegevens daarin te laten plaatsen. Dit kan gemakkelijk door tijdens het bestellen de standaard houder gegevens te laten staan.

Externe partijen t.b.v. Domeinnaam registratie waar contact gegevens mee wordt gedeeld (mits domeinnaam privacy wordt aangevraagd);

 • SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland)
 • ODR (Open Domain Registry)

Server en Control Panel privacy

Alle data wordt opgeslagen binnen het European Economic Area (EEA). Door het versturen van data naar onze servers gaat u ermee akkoord dat wij deze verwerken en opslaan. Wij doen er alles aan om uw vertrouwen in ons te beschermen en verwerken dit veilig.

Wachtwoorden kunnen verstrekt worden door ons of kunt u zelf aanmaken. Alle wachtwoorden zijn bij ons medewerkers niet bekend en staan versleuteld opgeslagen. Echter zullen wij nooit om login gegevens vragen tenzij in wederzijds goedkeuren t.b.v. support.

Helaas is het versturen van data naar onze servers niet compleet beveiligd, echter doen wij er alles aan om deze beveiligd te ontvangen. Eenmaal ontvangen zullen wij alle data nooit delen met derden. data opgeslagen worden behandeld doormiddel van het Payment Card Industry Data Security Standard.

Verwijdering klant account

EK-Hosting slaat alleen gegevens op die benodigd zijn om onze diensten aan te kunnen bieden. Alle gegevens worden verzameld in een klant account en bevat:

 • NAW gegevens
 • Email adres
 • Nieuwsbrief aanmelding
 • IP-adres bij registratie
 • Registratiedatum

Op verzoek verwijderen wij alle data die bekend is voor 100% mits er een opzegging is ontvangen van alle producten, alleen noodzakelijke gegevens voor het correct leveren van onze producten en diensten worden opgeslagen. Email ons op [email protected] met een verwijdering verzoek waarna wij om een adequate identificatie vragen om misbruik te voorkomen.

Privacy beleid EK-Hosting

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van EK-Hosting. U dient zich ervan bewust te zijn dat EK-Hosting niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

EK-Hosting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij gebruiken uitsluitend gegevens die door u zelf is ingevoerd door middel van ons bestel proces, contactformulier, of gegevens die u ons toedoet per email. Om een bestelling af te handelen zijn de volgende gegevens noodzakelijk;

 • NAW gegevens
 • Email adres
 • Telefoon en evt. faxnummer
 • Betalingsgegevens
 • Facturatieadres

Opgeslagen gegevens webhosting:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord (tijdens aanmaken, deze kan dus niet recent en dus werkend zijn) controle paneel
 • Hoofd domeinnaam van het webhosting pakket
 • Email adres

Opgeslagen gegevens domeinnaam registratie:

 • Houder gegevens (indien eigen NAW)
 • Administratief contact (indien eigen NAW)
 • Technisch contact (indien eigen NAW)
 • Nameservers
 • Bij verhuizing; een authcode/token

Opgeslagen gegevens colocatie:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord (tijdens aanmaken, deze kan dus niet recent en dus werkend zijn) controle paneel
 • Indicatie van de apparatuur
 • Locatie van de apparatuur
 • Eventuele notities
 • Afgenomen rackruimte (in U eenheden)
 • Afgenomen dataverkeer
 • IP-adressen welke beschikbaar zijn gesteld incl. evt. reverse DNS

Opgeslagen gegevens virtual private server:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord (tijdens aanmaken, deze kan dus niet recent en dus werkend zijn) controle paneel
 • Indicatie van virtual private server
 • Eventuele notities
 • Afgenomen pakket
 • IP-adressen welke beschikbaar zijn gesteld incl. evt. reverse DNS

Opgeslagen gegevens dedicated server:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord (tijdens aanmaken, deze kan dus niet recent en dus werkend zijn) controle paneel
 • Indicatie van dedicated server
 • Locatie van dedicated server
 • Configuratie van dedicated server
 • Eventuele notities
 • Afgenomen dataverkeer
 • IP-adressen welke beschikbaar zijn gesteld incl. evt. reverse DNS

Opgeslagen gegevens hosted exchange:

 • Domeinnaam waarvoor hosted exchange geldt
 • De aangemaakte accounts (en daarvan de gebruikersnaam en wachtwoord, tijdens aanmaken, deze kan dus niet recent en dus werkend zijn).
 • Outlook licentie ja of nee
 • Hoeveelheid afgenomen opslagruimte

Opgeslagen gegevens SSL certificaten:

 • Benaming van afgenomen SSL certificaat
 • Domeinnaam
 • CSR (Certificate Signing Request)
 • Het uitgegeven certificaat
 • Eventuele wachtwoord welke toehoort aan het certificaat
 • Uitgifte en verloop -datum.

Opgeslagen gegevens SpamExperts:

 • Dag van facturatie
 • Status van ingaande en uitgaande mail (actief of niet actief)
 • Prijs per maand, per domein
 • Aantal domeinen welke zijn gefactureerd in het verleden

Duur gegevens opslag

Om onze diensten op een correcte wijze te kunnen leveren zijn de hierboven vermelde gegevens opgeslagen zolang de diensten lopen. Bij beeindiging van de overeenkomst kunnen gegevens maximaal 12 maanden worden bewaard tenzij er eerder een verzoek is ingediend tot verwijdering.

Google Analytics

EK-Hosting gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in website bezoekers, bezoekers stromen, verkeersbronnen. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker van persoonsgegevens. Hiervoor is EK-Hosting een Data Processing Amendment overeenkomst aangegaan. Google zal nooit uw volledige IP adres kenbaar maken, ook zal deze nooit gebruikt worden door Google voor externe diensten.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Google. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van EK-Hosting. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze diensten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wij vragen wel om u adequaat te identificeren om misbruik te voorkomen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen per email via [email protected].

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Telefoon: +31 523 820 202
Email: [email protected]

Nieuwsberichten

Facebook Twitter LinkedIn RSS